=-   e-İrsaliye Dönüşüm Hizmetleri    -=

 

e-İrsaliye Nedir ve Hangi İşletmeler Kullanabilir?

Kağıt ortamında düzenlenmekte olan "sevk irsaliyesi" belgesi yerine elektronik ortamda düzenlenmiş olan, elektronik ortamda alıcısına iletilen ve muhafaza edilen bir elektronik belgedir.

Dijital ortamda düzenlenen irsaliye, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Kağıt formundan farklı olarak malı taşıyan aracın plaka bilgisi ile şoförün kimlik bilgilerini de içermektedir. Bu belge sayesinde alıcılar, malı teslim aldıklarında GİB sistemi üzerinden dönüş yaparak malın tamamına kabul ya da ret yanıtı verebilme imkanına sahip oldukları için teslimat işlemlerindeki kısmi kabul, iade ya da hatalardan kaynaklanan aksaklıklar satıcıya iletilebilmektedir.
 

e-İrsaliyenin Kapsamı Nedir?

E-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, e-İrsaliye geçişi zorunludur.

Satıcı ve alıcının mutlaka, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu kullanıcılar arasında düzenlenmektedir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

E-Arşiv faturasını irsaliye yerine kullananlar e-İrsaliye’ye geçtiğinde, bu durumda alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, sadece e-Arşiv faturası düzenlenerek mevcut sürece devam edilecektir.

Eğer alıcı da e-İrsaliye kullanıcısı ise, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.


e-İrsaliye Gönderilmesi ve Alınması?

e-İrsaliye, e-Fatura’dan bağımsızdır. e-İrsaliye gönderebilmek için önce e-Fatura düzenlenip, gönderilmelidir.

E-İrsaliyelerde, (GİB) sisteminden sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için karekod veya barkod, e-Faturanın tarih ve belge numarası zorunlu olacaktır. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcı da olabilir. E-İrsaliye, malın filli sevkinden önce düzenlenerek, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in sistemi üzerinden alıcısına iletilmektedir. Satıcının düzenlediği ve (GİB) üzerinden alıcısına iletilen e-İrsaliye, alıcı tarafından kabul/ret edilebilecektir.

e-Dönüşüm Sistemleriyle Yeni Bir Hayata Geçmek Çok Kolay!

e-fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi e-Dönüşüm sistemlerine çok kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Masraflarınızı yarıya indirebilir ve işletmenizin dijital dönüşümünü başlatabilirsiniz.

FİYATLAR