=-   e-Defter Dönüşüm Hizmetleri    -=

 

e-Defter Nedir ve Hangi İşletmeler Kullanabilir?

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince yasal olarak tutulması zorunlu yevmiye ve büyük defterlerin belirtilen format ve standartlara göre elektronik ortamda muhafaza edilmesidir.

İçeriğindeki verilerin değişmezliğinin, bütünlüğünün, kaynağının doğruluğunun garanti altına alınmasının ve ilgililer nezdinde ispat olarak kullanılabilmesine imkan tanınmasının hedeflendiği hukuki ve teknik düzenlemelerin bütünüdür.

e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.

 

e-Defter Kimlere Zorunludur?

2020 yılı cirosu 5 milyon TL'yi aşan firmalar, 1 Temmuz 2021 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri, 1 Ocak 2022 tarihinde ise e-defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

5 milyon ciro sınırına kadar e-deftere geçiş zorunluluğunuz yoktur.

e-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

Siz veya firmamız internet ortamında mali mühür başvurusunu yapar. Mali mühür alındıktan sonra, firmamız tüm işlemleri sizin adınıza gerçekleştirir.

Kısaca; e-defter başvurusu ve e-deftere geçmek çok kolaydır.

e-Dönüşüm Sistemleriyle Yeni Bir Hayata Geçmek Çok Kolay!

e-fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye gibi e-Dönüşüm sistemlerine çok kolay bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Masraflarınızı yarıya indirebilir ve işletmenizin dijital dönüşümünü başlatabilirsiniz.

FİYATLAR